Podaj nazwę  swojego projektu *

 
Wskaż, który z terminów Venture Day wybierasz. UWAGA! Jeśli Twój projekt związany jest z budownictwem i nieruchomościami wybierz 14 sierpnia, czyli Venture Day wraz z ekspertami Budimex


 
Wskaż obszar powiązany z budownictwem i nieruchomościami,  którego dotyczy projekt


 
Wskaż obszar, którego dotyczy projekt


 
Podaj krótki opis projektu, który chcesz zgłosić *

 
Załącz krótką prezentację dotyczącą projektu

 
Podaj imię i nazwisko *

 
Podaj stronę www projektu (jeśli jest)

 
Podaj numer telefonu

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Younick Mint moich danych osobowych w celach przystąpienia i udziału w programie Bridge Alfa by Younick Mint *

     
 
Oświadczam, że posiadam prawa do zgłoszonego projektu oraz posiadam uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw. *

     
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Venture Day! 
YouNick Mint to operacyjny fundusz inwestycyjny. 

Kontakt: YouNick Mint, ul. Krzemowa 1 
Złotniki, Poznań
Powered by Typeform
Powered by Typeform