Zgłoś swój projekt na Venture Days funduszu inwestycyjnego YouNick Mint
wypełnij formularz
 
Podaj nazwę projektu *

 
Wskaż obszar, którego dotyczy projekt *


 
Podaj krótki opis projektu, który chcesz zgłościć na YouNick Mint Venture Day

 
Załącz krótką prezentację dotyczącą projektu

 
Podaj imię i nazwisko *

 
Podaj stronę www projektu (jeśli istnieje)

 
Podaj numer telefonu

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Younick Mint moich danych osobowych w celach przystąpienia i udziału w programie Bridge Alfa by Younick Mint *

     
 
Oświadczam, że posiadam prawa do zgłoszonego projektu oraz posiadam uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw. *

     
Dziękujemy za zainteresowanie naszym Venture Day!
 

office@younickmint.com
Powered by Typeform
Powered by Typeform